17 biện pháp khẩn cấp tạm thời

Việc nắm rõ cácbiện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ tạo ra được lợi thế cho bạn khi giải quyết các vụ án tại Tòa án. Điều này giúp bạn bảo vệ được quyền lợi của bản thân cho đến khi vụ án được hoàn thành xét xử. Để có thể hiểu rõ hơn, cùng tìm hiểu 17 biện pháp khẩn cấp tạm thời và điều kiện áp dụng các biện pháp thông qua bài viết này nhé.

Thế nào là biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì?

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là các biện pháp mà toà án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, với mục đích là giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được hoặc bảo đảm việc thi hành án.

17 biện pháp khẩn cấp tạm thời

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật

Theo Điều Điều 114 – Điều 133 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định 17 Biện pháp khẩn cấp tạm thời và điều kiện áp dụng như sau:

1. Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

Điều kiện áp dụng

  • Không có người giám hộ
  • Giao người chưa thành niên từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người đó

2 Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng

Điều kiện áp dụng

  • Giải quyết vụ án có liên quan đến yêu cầu cấp dưỡng (Thường xảy ra đối với những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân).
  • Yêu cầu đó là có căn cứ và nếu không thực hiện trước ngay một phần nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người được cấp dưỡng.

3 Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm

Điều kiện áp dụng

Việc giải quyết vụ án có việc giải quyết vụ án có liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm.

4 Buộc NSDLĐ tạm ứng tiền lương, tiền BHYT, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho NLĐ

Điều kiện áp dụng

Giải quyết vụ án liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động (Tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền lương hưu…)

17 biện pháp khẩn cấp tạm thời

5 Tạm đình chỉ thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động

Điều kiện áp dụng

Việc giải quyết vụ án có liên quan đến đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải người lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc không được xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

6 Kê biên tài sản đang tranh chấp

Điều kiện áp dụng

  • Người giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản.
  • Tài sản bị kê biên có thể được thu giữ, bảo quản tại cơ quan thi hành án dân sự hoặc lập biên bản giao cho một bên đương sự hoặc người thứ ba quản lý cho đến khi có quyết định của Tòa án.

7 Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp

Điều kiện áp dụng

Trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp cho người khác.

8 Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp

Điều kiện áp dụng

Người đang chiếm hữu hoặc giữ tài đang tranh chấp có hành vi tháo gỡ, lắp ghép, xây dựng thêm hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản đó.

9 Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác

Điều kiện áp dụng

Tài sản đang tranh chấp hoặc liên quan đến tranh chấp mà có hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác ở thời kỳ thu hoạch hoặc không thể bảo quản được lâu dài.

10 Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước

Điều kiện áp dụng

Người có nghĩa vụ có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

11 Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ

Điều kiện áp dụng

  • Có căn cứ cho thấy người có nghĩa vụ có tài sản
  • Việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

12 Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định

Điều kiện áp dụng

Có căn cứ cho thấy đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoặc không thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có liên quan trong vụ án đang được Tòa án giải quyết.

13 Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ

Điều kiện áp dụng

Có căn cứ cho thấy việc giải quyết vụ án có liên quan đến người có nghĩa vụ đối với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc để bảo đảm việc thi hành án.

14 Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình

Điều kiện áp dụng

Có căn cứ cho thấy đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoặc không thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có liên quan trong vụ án đang được Tòa án giải quyết.

15 Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu

Điều kiện áp dụng

Biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

16 Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án

Điều kiện áp dụng

Tàu bay là tài sản bảo đảm, người bị thiệt hại do tàu bay đang bay gây ra hoặc người có quyền, lợi ích liên quan đối với tàu bay khởi kiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam

17 Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà pháp luật quy định

Ngoài các biện pháp khẩn cấp tạm thời được nêu trên, Tòa án có trách nhiệm giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác do luật khác quy định.

Thông tin liên hệ

Trên đây là 17 biện pháp khẩn cấp tạm thời bạn có thể tham khảo. Hi vọng bài viết đã mang đến cho bạn nhiều kiến thức hữu ích. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84) 28-6276 9900

Hot line: (84) 916-545-618

Email: contact@cnccounsel.com

Website:

 

Zalo
Phone