Định biên nhân sự là gì? Nguyên tắc & cách tính

Trong quản lý nhân sự, định biên nhân sự (hay còn gọi là workforce planning) là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng công ty có đủ số lượng và chất lượng nhân sự phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về định biên nhân sự, bao gồm khái niệm, nguyên tắc và cách tính.

>>> Tư vấn lương 3P? Xây dựng hệ thống lương 3P

Khái niệm “Định biên nhân sự”

Định biên nhân sự là quá trình xác định số lượng và loại hình nhân sự cần thiết cho các hoạt động kinh doanh hiện tại và tương lai của một tổ chức. Nó bao gồm việc đánh giá nhu cầu nhân sự, dự đoán biến động về lực lượng lao động và lập kế hoạch để đáp ứng những thay đổi này.

Nguyên tắc của định biên nhân sự

  1. Phù hợp với chiến lược kinh doanh: Định biên nhân sự phải điều chỉnh và phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của công ty, nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa nhân sự và chiến lược.
  2. Dựa trên dữ liệu: Quyết định về định biên nhân sự nên được dựa trên thông tin và dữ liệu chính xác về hiệu suất làm việc, dự đoán xu hướng thị trường và nhu cầu nhân sự trong tương lai.
  3. Linh hoạt: Định biên nhân sự cần có tính linh hoạt để thích ứng với những biến động nhanh chóng và thay đổi không ngừng trong môi trường kinh doanh.

Định biên nhân sự

>>> Chương trình đào tạo quản lý mới nhất

Cách tính định biên nhân sự

Có một số phương pháp khác nhau để tính toán định biên nhân sự, sau đây là hai phương pháp phổ biến:

Phương pháp dự đoán xu hướng

Phương pháp này dựa trên việc phân tích các xu hướng và số liệu có sẵn để dự đoán nhu cầu nhân sự trong tương lai. Các yếu tố như tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị trường, xu hướng công nghệ và quy mô dự án được xem xét để đưa ra dự báo.

Phương pháp định biên theo hệ số

Phương pháp này sử dụng các hệ số chuẩn để tính toán số lượng nhân sự cần thiết cho từng vị trí công việc. Các yếu tố như tỷ lệ sinh viên mới tốt nghiệp, rời khỏi công ty và tỷ lệ tăng ca được sử dụng để xác định hệ số cho mỗi vị trí.

Định biên nhân sự

Kết luận

Định biên nhân sự là một quy trình quan trọng trong quản lý nhân sự, giúp công ty xác định và lập kế hoạch cho số lượng và chất lượng nhân sự phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc và cách tính phù hợp, công ty có thể tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất làm việc và nâng cao sự cạnh tranh trên thị trường lao động.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về định biên nhân sự là gì và các nguyên tắc cơ bản của quá trình này. Chúng ta cũng đã xem xét hai phương pháp phổ biến để tính toán định biên nhân sự, bao gồm phương pháp dự đoán xu hướng và phương pháp định biên theo hệ số.

Định biên nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng tổ chức sở hữu đủ và đúng loại nhân sự để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Qua việc thực hiện quy trình này một cách chính xác và kỹ lưỡng, công ty có thể tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và bền vững.

Liên hệ

  1. Hotline: 0886595688
  2. Email:ocd@ocd.vn
  3. Website://ocd.vn
Zalo
Phone